A jednak bez podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych do końca roku

Na ostatniej prostej prac nad tzw. tarczą 4.0 Sejm przyjął poprawkę zgodnie z którą podatnicy PIT oraz CIT zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych w okresie marzec-grudzień 2020 r. Przepisy zaczęły już obowiązywać.

Ze zwolnienia skorzystają właściciele: galerii handlowych, biurowców, magazynów, hoteli i innych budynków odpłatnie oddawanych do użytku innych podmiotów.

Zwolnienie będzie dotyczyło „przychodów” uzyskiwanych ze środków trwałych w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zarówno przez podatników PIT jak również podatników CIT.

Dotychczasowe regulacje tzw. tarczy 1.0 odraczały do dnia 20 lipca termin zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące od marca do maja br. Odroczenie terminu dotyczyło przedsiębiorców, którzy spełnili warunek spadku przychodów z powodu pandemii Covid-19. Tarcza 4.0 uchyla te przepisy i w ich miejsce wprowadza całkowite zwolnienie z obowiązku uiszczania tzw. podatku minimalnego za okres marzec-grudzień 2020 r.

Warto zaznaczyć, że tarcza 1.0 odnosiła się jedynie do tych przedsiębiorców, których obroty spadły o 50% z uwagi na pandemię – tylko oni mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności podatku do 20 lipca 2020 (za okres marzec-maj 2020 r.). Obecnie tarcza 4.0 zwalnia z obowiązku uiszczania podatku wszystkich podatników. Oznacza to, że także Ci z podatników, którzy nie zostali objęci odroczeniem terminu płatności podatku minimalnego z tarczy 1.0 (np. w sytuacji, gdy ich obroty nie spadły wystarczająco nisko) będą również zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku minimalnego.

Jak wynika z treści uzasadnienia do poprawki Senatu – podatnicy, którzy uiścili podatek minimalny za okres marzec-maj 2020 r. będą uprawnieni do żądania zwrotu zapłaconego podatku za ten okres. Kwestią otwartą pozostaje czy zwrot nastąpi już teraz (na to wskazuje wykładnia celowościowa tej regulacji), czy też dopiero po zakończeniu roku – zgodnie z charakterystyką podatków dochodowych.

Dodaj komentarz