Estoński CIT, czyli spółka zwolniona z podatku dochodowego

Ministerstwo Finansów podało szczegóły dotczyące planowanego do wprowadzenia zwolnienia z podatku CIT dochodów spółki z o.o. (tzw. estoński CIT).

Mechanizm ten sprowadza się do sytuacji, w której spółka podlegająca temu mechanizmowi, nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od uzyskanych dochodów.

Opodatkowaniu podlega jedynie wypłata dochodu na rzecz udziałowców (19 %).

Jakie warunki trzeba spełnić?

Tzw. estoński CIT, to rozwiązanie dla spółek :

  • kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których roczne przychody nie przekraczają 50 mln zł. 
  • w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. 
  • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
  • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców,
  • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • które wykazują nakłady inwestycyjne.

Kryteria te muszą być spełnione łącznie.

Dwa rozważane modele działania takiej spółki

Pierwsza  model zakłada opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów, tak jak w Estonii. Oznacza to, że opodatkowana będzie w praktyce jedynie dywidenda na rzecz udziałowców/akcjonariuszy (19%).

Drugi model zakłada wydzielenie rachunkowe specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny. Podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób osiągnie podobny cel ekonomiczny, ale przy zachowaniu klasycznych rozliczeń CIT.

Tu musimy poczekać na więcej szczegółów.

Korzyści dodatkowe?

Mechanizm rozliczania CIT w ramach tzw. spółki estońskiej spowoduje, że spółki będzie miała uproszczoną rachunkowość oraz obowiązków związanych z rozliczaniem i składaniem deklaracji podatkowych w podatku dochodowym

W założeniu, spółka estońska to prostota – podatnik nie musi kalkulować co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, czy poświęcać czasu i środków na optymalizacje podatkowe.

Od kiedy?

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić to rozwiązanie od stycznia 2021 r. Czekamy na projekt ustawy.

Dodaj komentarz