Korzystający z ulgi mieszkaniowej może wynajmować mieszkanie

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) z dnia 8 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.132.2020.3.ES, nowo nabyty lokal może zostać wynajęty, a nawet sprzedany czy podarowany krótko po zakupie bez utraty zwolnienia od podatku dochodowego.

Podatnik sprzedał mieszkanie, które otrzymał w darowiźnie. Sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości. W konwekwencji, Podatnik był zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.

Niemniej, w celu uniknięcia podatku, podatnik skorzystał z ulgi mieszkaniowej (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT), tj. w ciągu trzech lat od sprzedaży nieruchomości przeznaczył pieniądze z jej zbycia na zakup nowego mieszkania, w którym realizować się będzie własne potrzeby mieszkaniowe.

W omawiamy przypadku, podatnik kupił nowy lokal, lecz  zamierza je wykorzystywać w weekendy i w czasie urlopów. Planował, że na stałe zamieszka w nim dopiero na emeryturze.

W związku z tym podatnik zadał pytanie:

  • czy w takiej sytuacji nie straci prawa do ulgi mieszkaniowej, czyli zwolnienia z PIT dla dochodu ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości,
  • co się stanie, gdy wynajmie nowy lokal lub nawet go sprzeda, jeśli zajdzie taka nieprzewidziana potrzeba.

Dyrektor KIS potwierdził, że ani wynajem mieszkania, ani nawet sprzedaż, w razie takiej konieczności, nie spowodują utraty prawa do ulgi mieszkaniowej.

Zdaniem Dyrektora KIS ustawa o PIT nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby doszło do realizacji celu mieszkaniowego. Tym samym, nie ma więc podstaw, by twierdzić, że podatnik nie realizuje tego celu, gdy nabył lokal, by w nim zamieszkać, ale z różnych powodów zrobi to dopiero po upływie określonego czasu (np. kilku miesięcy) albo gdy zamieszka w nim tylko przez pewien czas.

Co więcej, Dyrektor KIS dodał, że prawa do ulgi na podstawie 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT nie pozbawi również ewentualna sprzedaż lokalu, wskutek zmiany sytuacji życiowej. Prawa do zwolnienia nie traci również podatnik, który nabył lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe, mieszkał w tym lokalu np. przez kilka miesięcy, a następnie zbył go w drodze darowizny lub sprzedaży.

Co najciekawsze, w kwestii wynajmu nieruchomości, Dyrektor KIS stwierdził, że nie jest przeszkodą dla zastosowania zwolnienia z PIT wynajęcie mieszkania innemu podmiotowi  i to zarówno przed realizacją własnego celu mieszkaniowego, jak i już po tym fakcie.

Zdaniem organu podatkowego, przy wynajmie nie ma znaczenia kolejność wykonywanych działań. Ważne jest jedynie to, że nieruchomość została nabyta w celu realizacji własnego celu mieszkaniowego – czy to od razu po jej nabyciu, czy w czasie późniejszym.

Dodaj komentarz