Rozporządzenie dotyczące JPK_VAT / przesunięcie terminu wejścia w życie

Na stronach RCL opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Projekt zakłada przesunięcie terminu obligatoryjnego składania nowych JPK_VAT z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia rozwiązanie to jest podyktowane faktem, że w czasie stanu epidemii podmioty gospodarcze mogą mieć problemy związane z realizacją nowych obowiązków związanych z wdrożeniem nowego pliku JPK_VAT (połączenie deklaracji z ewidencją).

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
Projekt dostępny jest pod adresem: LINK.

Dodaj komentarz