Slim VAT, czyli nowa koncepcja zmian w VAT zaproponowana przez MF

Za nami nowa matryca VAT, przed nami nowy JPK_VAT, a Ministerstwo Finansów pracuje właśnie nad nowymi zmianami.

Mowa jest o tzw. slim VAT, zaproponowanym dziś przez MF.

Planowane zmiany mają na celu uproszczenie rozliczania VAT dla małych i średnich podatników VAT.

Zgodnie z założeniami rozważanej nowelizacji:

  • faktury in minus – podatnicy nie będą musieli pilnować, czy dostaną potwierdzenie otrzymania faktury korygującej od kontrahenta (jak jest obecnie), żeby rozliczyć zmniejszenie podatku VAT należnego,
  • nastąpi przedłużenie czasu dla eksporterów towarów na rozliczenie VAT od sprzedaży z 2 do 6 miesięcy,
  • podatnicy będą mieli możliwość wyboru dla celów VAT kursów walut, takich jak przyjmuje dla podatków dochodowych,
  • termin na odliczenie VAT w bieżącej deklaracji zostanie wydłużony do 4 miesięcy,
  • możliwe będzie odliczenie VAT od usług noclegowych, nabywanych w celu odsprzedaży (tu w sumie pokłosie wyroku TSUE w tej sprawie),
  • Zwiększeniu ma ulec limit na prezenty o małej wartości.

Koncepcja może i ciekawa, ale czekamy na szczegóły.  Faktem jest, że namiesza to przy rozliczeniach VAT, bo część podatników będzie miała inne zasady rozliczania VAT niż pozostali.

Czekamy na szczegóły.

Dodaj komentarz