Nowy JPK_VAT – czas się przygotować

Od października 2020 r. wchodzi nowy JPK_VAT. Na co należy przy nim zwrócić uwagę?

W ramach nowego pliku JPK_VAT podatnicy będą zobowiązani do przekazywania szerszego zakresu informacji do organów podatkowych.

Nowy plik składać się będzie z części:

 • analitycznej (to co w obecnym JPK),
 •  syntetycznej (dane z deklaracji VAT-7 i VAT-7K).

Część deklaracyjna JPK_VAT

Nowy JPK_VAT ma zastąpić składane obecnie deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K. Tym samym, zagregowane dane dotyczące zakupów, sprzedaży, VAT należny, VAT naliczony, itd. które obecnie są przekazywane do organów podatkowych w ten sposób, będą zaszyte w plik JPK_VAT (JPK_V7M lub JPK_V7K).

 Od października znikną mam deklaracje papierowe VAT-7 miesięczna i kwartalna.

Pozostałe deklaracje VAT (np. VAT-9M, VAT-8, itd.), w wersji tradycyjnej, będą nadal w obiegu.

Część informacyjna JPK

Dużo ciekawszym obszarem jest część informacyjna (analityczna) JPK_VAT, która będzie zawierała dane dotyczące poszczególnych transakcji.

W tym obszarze będzie ewidencjonowana sprzedaż:

 • fakturowa (faktury sprzedażowe);
 • paragonowa (ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej);
 • pozostała (sprzedaż dla której nie było obowiązku ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej lub faktur – np. nieodpłatne wydania dla pracowników lub sprzedaż zwolniona od podatku VAT na rzecz przedsiębiorców),
 • zakupy.

Ewidencja VAT

Podatnicy VAT (z wyjątkiem wykonujących czynności zwolnione od podatku VAT, będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji pozwalającej na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej zawierającej w szczególności:

 • rodzaj sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokość kwoty podatku VAT należnego (w tym korekty podatku VAT należnego) z podziałem na stawki VAT,
 • kwoty podatku VAT naliczonego (podlegającą odliczeniu), w tym korekty podatku VAT naliczonego,
 • dane kontrahentów,
 • dane dotyczące dowodów sprzedaży i zakupu (dane identyfikujące dokumenty)

Ewidencja będzie wysyłana w ramach nowego pliku JPK_VAT.

W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie JPK ewidencja będzie wysyłana:

 • za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – do 25 dnia miesiąca,
 • za ostatni miesiąc kwartału – z pełną strukturą pliku JPK_VAT (częścią deklaracyjną).

Zakres danych ewidencji VAT

Nowa ewidencja VAT zmieni diametralnie zakres danych raportowanych do organów podatkowych.

W pierwszej kolejności dostosowane pod nowy JPK musi być oprogramowanie księgowe. Niestety, duża część nowych informacji będzie rejestrowana przez księgowość.

Nowy JPK_VAT będzie zawierał w szczególności informację o:

 • rodzajach towarów i usług,
 • okoliczności towarzyszących transakcji (np. podzielna płatność, transakcja z podmiotem powiązanym, pochodzenie danych, id.)

Będzie to wymagało od księgowości (po stronie sprzedającego oraz kupującego) weryfikacji poprawności transakcji. Za błędy w JPK_VAT grożą kary administracyjne – 500 zł za każdą nieprawidłowość.

Kary

No właśnie, kary… Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, że musi zdyscyplinować podatników do prawidłowego wypełniania danych w nowym JPK_VAT. Dlaczego? Dane nieprawidłowo wypełnione utrudniają lub uniemożliwiają organom podatkowym weryfikację „w locie” rozliczeń podatkowych z zakresu VAT.

Jeżeli dana transakcja zostanie zaraportowana przez sprzedającego jako np. podlegając mechanizmowi podzielnej płatności (MPP), a kupujący rozpozna ją jako niepodlegające MPP, będzie to nakładało na organy podatkowe dodatkową pracę związaną z wyjaśnieniami i rozstrzyganiem prawidłowego podejścia. Tym samym, całe urzędy skarbowe mógłby utonąć w tym temacie.

Jak to rozwiązało MF? Dało urzędnikom możliwość (nie obowiązek) nakładania na podatników karę 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

Niestety, problem z nowym JPK jest taki, że na jednej transakcji można popełnić (nieświadomie i niezamierzenie) kilka błędów.

Kary te nie mają zastosowania do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ponieważ podlegają one odpowiedzialności karno-skarbowej.

A z jakimi problemami w nowym JPK_VAT możemy się spotkać?

Nowością, wprowadzoną przez JPK_VAT, jest np. oznaczenie typów dokumentów w ewidencji sprzedaży:

 • RO,
 • WEW,
 • TP,
 • FP,

Itd.

Po stronie sprzedażowej powstanie konieczność oznaczania niektórych transakcji należących do określonych grup kodami GTU.

Czy np. wymiana chłodnicy w samochodzie będzie podlegała pod wskazanie kodu GTU?

To zależy od tego, jak będzie skonstruowana usługa – niestety.

Będzie to nastręczało podatnikom oraz księgowym sporo problemów – co już widzimy. Wynika to z kwestii klasyfikacji świadczeń dla celów VAT.

Nowy JPK_VAT będzie nakładał na księgowych i/lub klientów biur rachunkowych obowiązki związane z prawidłowym klasyfikowaniem transakcji.

Przykłady?

Mechanizm podzielnej płatności – niektórzy oznaczają każdą fakturę symbolem MPP. Od października 2020 r. pokazanie faktury, która nie podlega pod MPP w JPK_VAT będzie błędem.

Jeżeli kontrahent błędnie oznaczy (lub nie oznaczy faktury) jako MPP, a my tego nie zweryfikujemy i błędnie ujmiemy w JPK_VAT, nieprawidłowość jest po naszej stronie.

Sprzedaż paragonowa – jak oznaczać korekty sprzedaży paragonowej (np. anulowanie paragonu) – symbolami RO czy WEW?

Czy błędne dane adresowe (np. wskazanie w JPK_VAT adresu oddziały) powoduje błąd w JPK_VAT?

Wiele pytań, mało odpowiedzi, a czasu co raz mniej na przygotowanie siebie oraz klientów do nowego JPK_VAT.

W związku z tym postaramy się Wam pomóc. W kolejnych wpisach skupimy się głównie na JPK_VAT i praktycznych aspektach tej ewidencji na nowych zasadach.

Jeżeli masz jakieś fajne (tak, VAT może być fajny 🙂 ) zagadnienie związane z nowym JPK_VAT, podziel się nim z nami. Z chęcią się zastanowimy nad tym – dla dobra nas wszystkich

Dodaj komentarz