Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę VAT

20 sierpnia 2020 r. na stronach RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Celem niniejszego projektu jest przede wszystkim przedłużenie do dnia odwołania stanu epidemii na obszarze Polski, możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dokonywanych na rzecz określonych podmiotów. 

Proszę pamiętać, że zgodnie z dotychczasowymi przepisami, obniżka ta miała obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r. 

Dodatkowo projekt przewiduje obniżenie stawki VAT z 23% do 8% dla towarów takich jak: 

  • Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – wyłącznie nasienie zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy oraz poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy
  • Maszyny, urządzenia i wyposażenie – wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille’a
  • Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemniałych)
  • Maszyny do pisania dla niewidomych 
  • Urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a 

Rozporządzenie ma wejść w życie 31 sierpnia 2020 r. 

Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: LINK

Dodaj komentarz