Tarcze antykryzysowe się skończyły, czas zapłacić rachunek za to – czyli podnoszenie podatków stało się faktem

Pod pretekstem uszczelniania systemu podatkowego ma miejsce podnoszenie obciążeń podatkowych podatników.

Takie będą skutki wprowadzenia w życie przepisów opublikowanych na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

I. Opodatkowanie spółek komandytowych

Przygotowana przez Ministerstwo Finansów nowelizacja przepisów podatkowych zakłada opodatkowanie CIT spółek komandytowych.

Tym samym, na etapie wypracowanego dochodu spółka komandytowa będzie obciążona podatkiem dochodowym od osób prawnych (9%), następnie na etapie dystrybucji dochodu do wspólników ponownie 19%.

Opodatkowaniem CIT mają być objęte m.in. spółki komandytowe, których wspólnikami są spółki z o.o., czyli jedna z najpopularniejszych konstrukcji z wykorzystaniem spółek komandytowych.

Jedynie spółki komandytowe (oraz jawne) których wspólnikami są jedynie osoby fizyczne nie będą obciążone podwójnym opodatkowaniem.

II. Obowiązek publikacji polityki podatkowej

Dla dużych podatników przygotowano dodatkowo obowiązek publikowania polityki podatkowej spółki (lub grupy kapitałowej). W ramach tego obowiązku będą zobowiązani oni do publikowania:

 1. procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 2. dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej:

W ramach obowiązku podatnik będzie publicznie (na swojej stronie internetowej) informował o:

 1. transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,
 2. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
 3. informacje o złożonych wnioskach o wydanie:
  a) ogólnej interpretacji podatkowej
  b) indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  c) wiążącej informacji stawkowej,
  d) wiążącej informacji akcyzowej, 
 4. informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych w
  – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Pełna transparentność…

Szczegóły w projekcie ustawy -> LINK

Udanej lektury. Będzie co robić w tym roku w podatkach.

Dodaj komentarz