Wynajem nieruchomości. Jak to podatkowo „ustawić”, żeby się opłacało?

Odnośnie poruszanej na chat’cie kwestii-

W przypadku najmu prywatnego, rozliczanego na zasadach ogólnych (17%/32%), tj. nie w działalności gospodarczej, można rozliczać amortyzację.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 19 czerwca 2018 r.(0112-KDIL3-1.4011.248.2018. 1.GM), wskazał, że „środkiem trwałym jest zarówno składnik majątku (np. lokal będący odrębną własnością) wykorzystywany w działalności gospodarczej, jak i oddany do używania np. na podstawie umowy najmu. Przepisy dotyczące (…) stawek amortyzacyjnych nie uzależniają przy tym możliwości ich zastosowania od tego, czy składnik majątku jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, czy oddany do używania na podstawie umowy najmu poza działalnością gospodarczą” (pogrubienie -własne).

 

Dodaj komentarz