JPK_VAT a ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej

Nowy JPK_VAT wymusza na podatnikach prawidłowe oznaczanie dokumentów dla celów podatku VAT.

Jednym z takich oznaczeń jest symbol „RO”, który ma dotyczyć dokumentów zbiorczych wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

Zgodnie z nowymi obowiązkami, raporty z kasy fiskalnej, w prowadzonej przez nas ewidencji sprzedaży, będziemy oznaczali jako RO. Mamy to wprost określone przez przepisy, ale praktyka jest bardziej skomplikowana.

Korekty, pomyłki i zwroty

W praktyce działalności podatników zdarzają się często pomyłki „nabite” na kasę fiskalną. Przykładowo źle wprowadzony paragon. Nie ma możliwości dokonania korekty błędnie wystawionego paragonu. W takim wypadku podatnik ma obowiązek zachowania oryginału paragonu (wydanego klientowi) dla celów ewidencji oraz przygotować protokół anulowania paragonu dla klienta. Protokół wprowadzany jest do ewidencji zwrotów i reklamacji, wraz z paragonem fiskalnym oraz dokumentem poświadczającym przyjęcie towaru (protokół).

Jeżeli w trakcie dnia mamy kilka pomyłek, to rośnie nam ilość dokumentacji związanej ze korektami sprzedażą paragonową.

Na koniec dnia mamy:
1) raport dobowy z kasy fiskalnej,
2) kilka protokołów anulowania paragonu.

Czy w takim wypadku każdy z tych dokumentów korekty/anulowania paragonu należy w nowym JPK_VAT wprowadzić oddzielnie?

Regulacje prawne w tym obszarze milczą. Niemniej, w mojej ocenie należy spojrzeć na charakter symbolu RO w nowym JPK_VAT – jaki wynika z rozporządzenia wprowadzającego nowy JPK_VAT. Jest to oznaczenie wewnętrznego dokumentu zbiorczego. Cel tego symbolu jest ustalenie salda zdarzeń, jakie miały miejsce dla sprzedaży paragonowej, tj. wartość obrotu oraz podatku VAT, jaki powinien być wykazany z tytułu sprzedaży w danym okresie.

Na wartość salda poszczególnych elementów mają wpływ wartości wykazane na raporcie dobowym, ale również wszelkie anulacje paragonów (a więc i protokoły anulowania paragonu).

W konsekwencji rzeczywista wartość obrotu rejestrowanego na kasie wynika z pomniejszenia wartości raportu okresowego o podsumowania protokołów anulowania paragonów (z ewidencji).

Tym samy, w ewidencji JPK_VAT dla danego okresu podajemy zbiorczą wartość salda sprzedaży paragonowej, pomniejszonego o anulowanie paragony, tj. rzeczywistą wartość obrotu, kwot podatku VAT.

W rezultacie nie ma konieczności w nowym JPK_VAT rejestrowania każdego zdarzenia (tj. np. protokołu anulowania paragonu) odrębnie, a jedną zbiorczą wartość, którą oznaczymy symbolem „RO”.
Jest to zgodne w mojej ocenie „z duchem” i celem tej regulacji, a w szczególności:
— nie jest niezgodne z przepisami rozporządzenia dot. JPK_VAT,
— nie powoduje nieprawidłowości w raportowaniu kwot obrotu oraz kwot podatku do organów podatkowych,
— nie generuje problemów analitycznych dla organów podatkowych (sprzedaż paragonowa nie jest porównywana z „bliźniaczymi” dokumentami po stronie kontrahenta, tak jak w przypadku faktura),
— stanowi ułatwienie w procesie księgowości przez ograniczenie ilości dokumentów, które podlegają rejestracji,
— takie podejście było akceptowane w stosunku do obecnie obowiązującego JPK.

Jak można zobaczyć, nowy JPK_VAT pociąga za sobą wiele niejasności odnośnie tego, jak  w praktyce zdarzenia gospodarcze mają być ewidencjonowane. Kasy fiskalne to kolejny obszar nieprecyzyjnie określony przez przepisy – a więc podatniku, radź sobie sam.

Niestety, to nie wszystko …

Kolejnym obszarem, o którym można długo pisać to oznaczeni GTU.

Poprawna klasyfikacja świadczeń pod nowym JPK_VAT będzie bardzo istotnym elementem, który będzie pociągał za sobą poprawność stosowania kodów GTU.

W praktyce, bez współpracy z klientami/ działami sprzedaży wypełnianie tego obowiązku będzie mocno problematyczne, będzie związane z licznymi pytaniami ze strony księgowości.

Do nowego JPK_VAT przygotować się musi nie tylko księgowość, ale to już temat na odrębną historię.

Dodaj komentarz